OPAS YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMISESTÄ JÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ ON JULKAISTU

TIEDOTE 6.6.2017

Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen julkaisema ånni-opas toimii kompassina yhteiskunnallisen (sosiaalisen) markkinoinnin matkalla järjestöjen projekti- ja kehittämistyössä kooten yhteen ånni-hankkeen (2014–2017) eri vaiheet ja oivallukset.

ånni-hanke on ollut seitsemän ehkäisevän päihdetyön järjestön ryhmämatka yhteiskunnalliseen markkinointiin, jossa on sovellettu lähestymistapaa kolmen eri kieli- ja kulttuurivähemmistön (ruotsin-, venäjän- ja somalinkieliset) parissa. Hankkeen päämääränä on ollut kulttuurisensitiivisen ja osallisuutta edistävän ehkäisevän päihdetyön toimintamallin kehittäminen 5.–6.-luokkalaisten päihdekasvatuksen tueksi. Tuloksena syntyivät ”Juteltaisko?” ja “ånni yhdessä” -toimintamallit.

Yhteiskunnallinen markkinointi menetelmänä sopii hyvin järjestöille, sillä siinä paneudutaan kohderyhmän käyttäytymisen ymmärtämiseen arjessa ja osallistetaan heitä muutos- ja kehittämistyöhön.

ånni-hankkeen projektipäällikkö Leena Sipinen (EHYT ry) näkee menetelmän hyödyt:

”Tiedämme nyt, että on mentävä ihmisten luo ja kysyttävä heiltä itseltään, jos haluaa saada aikaan toimintamalleja, joilla voidaan saavuttaa pysyviä käyttäytymismuutoksia.”

Moni järjestö on ånni-hankkeen aikana innostunut yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmän käyttämisestä omassa työssään, mutta käytännön toteutukseen on kaivattu enemmän tukea. ånni-oppaan tarkoitus on rohkaista järjestöjä käyttämään menetelmää ja sen työkaluja kohderyhmälähtöisessä kehittämistyössään. Hankkeen aikana Music Against Drugs ry on edistänyt tiedon levittämistä menetelmästä järjestökentän eri toimijoiden parissa.

Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo–Ilmari Tuhkalehto suosittelee menetelmän käyttöä muillekin järjestöille:

“Yhteiskunnallinen markkinointi on erinomainen toimintamalli kohderyhmälähtöiseen työhön.”

Sampo–Ilmari Tuhkalehto esittelee opasta Päihdepäivillä EHYT ry:n pöydällä seuraavasti tiistaina 6.6.2017 klo 14.00 – 14.25 ja keskiviikkona 7.6.2016 klo 14.30 – 14.45. Jaossa on oppaita kiinnostuneille messukävijöille.

ånni-hankkeen toteuttajat ovat EHYT ry, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään säätiö, Music Against Drugs ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Raittiuden Ystävät ry ja Suomen Vanhempainliitto. Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:n rahoittamaa Emma & Elias -avustusohjelmaa (2012–2017), jonka päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia mm. vanhemmuutta tukemalla ja vahvistamalla.

Lisätiedot:

Linkki oppaan digitaaliseen versioon:

https://issuu.com/anni52/docs/a__nni-opas_digiversio_2017

Oppaan voi tilata paperiversiona: ehyt@ehyt.fi

Yhteystiedot:

Sipinen Leena, projektipäällikkö, ånni-hanke, EHYT ry

leena.sipinen@ehyt.fi

040 557 5057

Ali Bashe, aluetyöntekijä, ånni-hanke, EHYT ry

bashe.ali@ehyt.fi

050 407 7241

Joni Söderman, kehittämispäällikkö, Music Against Drugs ry

joni.soderman@musicagainstdrugs.info

050 439 0505

www.ånni.fi

www.emmaelias.fi

Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa Ink-tiimiin

 

Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioomme toiminnanohjaajaa/valmentajaa Jyväskylään.

Oletko leikkivä tiimipelaaja, joka innostuu ja jolla on kyky innostaa muita? Näetkö elämässä ja ihmisissä mahdollisuuksia? Onko intohimosi kokeilla ja keksiä luovalla otteella? Onko tavoitteiden asettaminen ja niiden järjestelmällinen tavoittelu sinulle luontaista? Jos tunnistit itsesi, saatat olla juuri etsimämme henkilö!

Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa paikalliseen Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeeseen (2015–2018), jonka tavoitteena on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta. Kehittämishanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEAn Paikka auki -avustusohjelmaa.

 

Toiminnanohjaajan/valmentajan työtehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • nuorten tavoitteellinen yksilövalmennus (sis. nuorten haastattelut, työhön ja opiskeluihin valmennus, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, raportointi)
 • nuorten tavoitteellinen ryhmävalmennus (Hyvä olo -tuokiot, teemana mm. ehkäisevä mielenterveystyö)
 • nuorten tiimien ja nuorisojohtoisten projektien mentorointi
 • yhteisten viikkotoimintojen toiminnanohjaus (sis. mm. aamustartit ja vierailut)
 • nuorten perehdytys toimintamalliin, järjestöön ja ehkäisevään päihdetyöhön
 • tiimitoiminnan esittely nuorille ja vierasryhmille sekä eri verkostoihin osallistuminen sovitusti
 • työyhteisön ja tiimimallin eri käytänteiden kehittäminen yhteistyössä työntekijöiden ja tiimiharjoittelijoiden kanssa
 • oman työn raportointi

 

Tehtävään vaadittavat edellytykset:

 • soveltuva koulutus
 • hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot
 • kyky innostaa ja kannustaa yksilöitä ja ryhmiä
 • oma-aloitteisuus, kehittävä ja tavoitteellinen työote

 

Lisäksi tehtävään valittavan henkilön eduksi katsotaan:

 • työkokemus nuorten yksilö- ja ryhmäohjaamisesta tai -valmennuksesta, erityisesti työelämävalmennuksesta
 • työkokemus projektityöstä
 • osaaminen ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä ja muista terveyden ja hyvinvoinnin teemoista
 • toiminnallisten/elämyksellisten menetelmien osaaminen, esim. taide-, musiikki-, draama-, luonto- tai liikuntamenetelmät
 • digitaalinen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 

Työ saattaa sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä sekä satunnaista matkustusta Suomessa.

Hakuaika päättyy 19.3.2017 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin 21.3.2017. Valintahaastattelut järjestetään 23.3.2017 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Väinönkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Valinnasta ilmoitetaan 24.3.2017.

Työpaikkaan haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: www.musicagainstdrugs.info/toiminnanohjaaja_valmentaja_rekry2017

Lisäksi sinun tulee kuvata max. minuutin kestävä video, jossa esittelet itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtävään. Videon tulee olla leikkaamaton ja voit kuvata sen vaikka kännykälläsi. Videot tulee ladata wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com). Videota liittäessäsi Friend´s email-kohtaan tulee laittaa sähköpostiosoitteeksi rekrytointi@musicagainstdrugs.info, Your email-kohtaan tulee laittaa oma sähköpostiosoitteesi sekä viestikenttään tulee kirjoittaa oma nimesi -esittelyvideo.

 

Lisätietoja voit kysellä projektipäällikkö Sari Auhtolalta numerosta 050 343 8190 ma 13.3.2017 klo 14–15 ja to 16.3. klo 8–9. Lisätietoja ei anneta sähköpostitse.

Työaika: osa-aikatyö, 30 h/vko

Palkkaus: Sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n vaativuusryhmä 4:n mukainen

Työn kesto: Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Määräaikainen sopimus 15.1.2018 saakka. 4 kk koeaika.

TES: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tehtävään valitun on toimitettava ennen työn alkamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 §:n 2.

Music Against Drugs ry hakee projektikoordinaattoria Jyväskylään

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä sekä paikallistasolla Jyväskylässä nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö.

Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioomme

Projektikoordinaattoria

Ovatko lanit, eSports, MOBAt, CS GO, Discord, Twitch jne. tuttuja sinulle? Jos edellä mainitut eivät olleet täysin tuntemattomia asioita, saatat olla juuri etsimämme henkilö! Haemme projektikoordinaattoria kehittämään erityisesti verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia sekä ennaltaehkäisemään ja vähentämään pelaamisesta syntyviä haittoja. Kaksivuotinen kehittämisprojekti toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Projektikoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • hankkeen toteuttaminen nuorisolähtöisesti
 • hankkeen toimintojen suunnittelu, koordinointi ja toteutus
 • hankkeen sidosryhmätyöskentely
 • hankkeen arviointi, kehittäminen ja raportointi
 • vapaaehtoisten, työharjoittelijoiden sekä oppisopimusopiskelijan ohjaaminen

Tehtävään valittavan henkilön eduksi katsotaan:

 • soveltuva koulutus
 • kokemus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelystä
 • kokemus ohjaustyöstä
 • oma-aloitteisuus sekä kehittävä ja tavoitteellinen työote
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • työkokemus tai harrastuneisuus verkkopelaamisesta ja -ympäristöistä

Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä sekä satunnaista matkustusta Suomessa.

Palkkatoive: Palkkatoive tulee esittää hakemuksen yhteydessä.

Hakuaika päättyy 5.2.2017 klo 23:59. Valintahaastattelut järjestetään 20.2.2017 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Väinönkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin viikolla 7 ja valinnasta ilmoitetaan viikolla 8.

Työpaikkaan haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.musicagainstdrugs.info/projektikoordinaattori_rekry

Lisätietoja voit kysellä hallintopäällikkö Juho-Heikki Korhoselta numerosta 044 344 8039 ma 17.1.2017 klo 10–11 ja ti 24.1.2017 klo 15-16 sekä kehittämispäällikkö Joni Södermanilta 050 439 0505 1.2.2017 klo 13–14. Lisätietoja ei anneta sähköpostitse.

Työaika: kokoaikatyö, 38 h/vko.

Palkkaus: Palkkatoive tulee esittää hakemuksen yhteydessä.

Työn kesto: Työsuhde alkaa 8.3.2017 tai sopimuksen mukaan. Kahden vuoden määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

TES: Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Tehtävään valitun on toimitettava ennen työn alkamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 §:n 2.

 

 

Music Against Drugs ry:lle avustusta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen yhteensä 501 105 euroa vuodelle 2017

 

Raha-automaattiyhdistys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustusta yhteen uuteen projektiin, kahden nuoren palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin sekä jo käynnissä olevien hankkeiden jatkamiseen yhteensä 501 105 euroa vuodelle 2017.

Uusi projektiavustus (84 191 euroa) tullaan kohdistamaan 13–29-vuotiaiden verkkopelaamisesta kiinnostuneiden nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä digitaalisesta pelaamisesta syntyvien haittojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen.

Lisäksi nyt esitetyllä avustuksella jatketaan vuonna 2015 käynnistettyä nuorten työelämäosallisuutta vahvistavaa Inklusiivinen tiimimalli -kehittämishanketta (2015–2018), jonka aikana järjestö tarjoaa eri taustoista tuleville 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Ink-tiimissä. Ink-tiimin toiminnan lisäksi tänään esitetyllä avustuksella jatketaan Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuden kehittämisprojektia. Tulevana vuonna päihdekasvatuskokonaisuudesta pääsevät osalliseksi jyväskyläläiset nuoret, sillä kokonaisuus tullaan toteuttamaan Jyväskylässä.

“Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä siitä, että saamme järjestönä jatkaa työtämme lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi entistä laajemmin vuonna 2017”, iloitsee Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto.

LISÄTIEDOT:
Reeta Nitovuori, Music Against Drugs ry:n viestinnän suunnittelija
puh. 050 345 6350, reeta.nitovuori@musicagainstdrugs.info

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia, osallisuutta sekä paikallistasolla nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka on perustettu vuonna 2010. Lisätietoja esitteestä: https://issuu.com/musicagainstdrugsry/docs/yleisesite__music_against_drugs_ry

Ink-tiimin kevät huipentuu Heitä hymy! -kampanjan taidenäyttelyyn 26.4.–6.5.2016 Jyväskylän Veturitalleilla

 

Alkuvuodesta käynnistetty nuorisojohtoinen Heitä hymy! -kampanja päättyy Jyväskylän Veturitalleilla järjestettävään taidenäyttelyyn 26.4.–6.5.2016. Taidenäyttelyn avajaisia vietetään ti 26.4.2016 alkaen kello 18.00.

 

Kampanja on ollut nuorten tiimityönä toteutettu projekti, jonka lopputuloksena on kampanjan teeman ympärille rakentuva ja nuorten toteuttama taidenäyttely.  Kampanjan takana on ryhmä Ink-tiimiharjoitteluun osallistuvia nuoria. Ink-tiimiharjoittelu on jyväskyläläisen Music Agains Drugs ry:n hanke, jossa nuorten työelämävalmiuksia vahvistetaan tiimimuotoisella valmennuksella.

Heitä hymy! -kampanja haastaa jyväskyläläiset teemalla Ihmiset etusijalla – innostu iloon. Kampanjassa on kyse ilosta, valinnoista, inhimillisyydestä ja kohtaamisen tärkeydestä. Kampanjan tarkoitus on lisätä iloa ja välittämistä arjen harmauteen. Hymy rappukäytävässä vastaantulevalle, oven avaaminen tuntemattomalle tai asuinkumppanin tiskien tiskaaminen eivät tekoina vaadi ihmeitä, mutta ilahduttavat molemminpuolisesti.

Kampanjan tiimoilta on järjestetty tempauksia kaupungin keskustassa, joiden kautta on pyritty kohtaamaan ihmisiä ja levittämään hyvää mieltä. Enimmäkseen kampanjan toiminta on kuitenkin näkynyt sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. Käynnissä on some-haaste, jossa käyttäjiä innostetaan jakamaan video tai kuva lähiaikoina iloa tuottaneesta kohtaamisesta käyttämällä hastageja #heitähymy ja #innostuiloon.

 

“On ollut hienoa kuulla suoraan kaupunkilaisilta, miten kampanja pysäyttää ja saa hymyn huulille! Työskentely kampanjaviestinnän parissa on osoittanut, että sama tarve tulla nähdyksi ja huomioiduksi on olemassa, meillä kaikilla –  valitettavasti unohdamme sen kiireen keskellä ja kyynistymme sille”, kertoo kampanjan viestinnästä vastaava tiimiharjoittelija Aino Ikävalko.

 

Nuoret ovat saaneet valita kampanjan teeman itsenäisesti. Kampanjan toteuttamisen myötä nuoret ovat saaneet työkaluja kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen on tarjonnut nuorille erinomaisen tilaisuuden oman osaamisen ja itsenäisen työotteen kehittämiseen.

“Tarjoamme nuorille riittävästi haasteita ja itsenäisyyttä tehtävien hoitamiseen sekä valmennusta ja mentorointia oman asiantuntijuuden vahvistumiseen. Samalla on tärkeää tutustua nuoreen ja luoda luottamuksellinen kumppanuussuhde nuoren kanssa, jotta osaamme tasapainottaa nuorten voimavarojen ja tehtävien vaatimusten välillä”, kommentoi Nuorten inklusiivisen tiimimalli -kehittämishankkeen projektipäällikkö Aino Alaverdyan.

 

Lisätietoja:

Reeta Nitovuori, viestinnän suunnittelija/mediakasvattaja

puh: 0503456350, reeta.nitovuori(at)musicagainstdrugs.info

 

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Nuoret ovat brändänneet hankkeen Ink-tiimiksi tarkoittaen innostavaa nuorisojohtoista kehittämistä. Tavoitteena on kehittää nuorisojohtoinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien ja -osallisuuden edistämiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki –avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

Music Against Drugs ry hakee projektipäällikköä

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä sekä paikallistasolla Jyväskylässä nuorten työelämäosallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö, jonka valtakunnallisia rahoittajia ovat Raha-automaattiyhdistys sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haemme innovatiiviseen ja kasvavaan organisaatioomme

Projektipäällikköä

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen 16–29-vuotiaiden nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli –kehittämishankkeen. Tavoitteena on kehittää nuorisojohtoinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka Auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

 

Projektipäällikön työtehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • hankkeen toimintojen suunnittelu, koordinointi ja johtaminen sekä muiden projektityöntekijöiden lähiesimiestehtävät
 • yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin ja eri verkostoissa työskenteleminen
 • ohjaus-ja arviointiryhmien koordinointi ja koollekutsuminen
 • projektin arviointi- ja palautekäytänteiden kehittäminen ja niiden avulla saadun tiedon raportointi
 • raportointi projektin rahoittajille ja muille sidosryhmille
 • nuorten valmennuksen toteuttaminen ja tiimien mentorointi
 • tutkimustiedon tuottaminen ja opinnäytetöiden ohjaaminen
 • toimintamallin mallintaminen ja tuloksellisuuden arviointi
 • tiimimallin käytänteiden, tiimitoiminnan ja yksilö- ja ryhmävalmennuksen kehittäminen yhteistyössä työtiimin ja nuorten kanssa

 

Projektipäällikön tehtävään vaadittavat edellytykset:

Projektipäälliköltä edellytetään kokemusta nuorten yksilö- ja ryhmäohjaamisesta tai -valmennuksesta. Eduksi katsotaan työkokemus työelämävalmennuksesta erityisesti nuorten aikuisten parissa. Työtehtävistä suoriutumiseen vaaditaan lisäksi vahvaa vuorovaikutusosaamista kuten taitoja verkostoitua, ryhmätyötaitoja, viestintä- ja kommunikointitaitoja, esiintymistaitoja ja muiden kuuntelemisen taitoa. Projektipäällikön tulee kyetä tehokkaaseen oma-aloitteiseen työskentelyyn ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan.

Projektipäälliköltä vaaditaan aiempaa kokemusta projekti- ja kehittämistyöstä sekä esimiehenä toimimisesta. Työkokemus tai tietämys  sosiaalisesta/yhteiskunnallisesta markkinoinnista katsotaan hakijoiden eduksi. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan palkkatoive hakemuksensa yhteydessä.

Hakuaika päättyy 28.02.2016 klo 16:00. Valintahaastattelut järjestetään viikolla 10 Music Against Drugs ry:n toimistolla osoitteessa Väinönkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä. Jatkoon valitut kutsutaan haastatteluihin viikolla 9 ja valinnasta ilmoitetaan viikolla 11.

 

Lisätietoja voit kysellä Aino Alaverdyanilta numerosta 050 343 8190

9.2.2016 klo 9–11 ja 16.2.2016 klo 9–11 ja 23.2.2016 klo 9–11. Lisätietoja ei anneta sähköpostitse.

 

Hakemukset liitteineen (avoin kirje ja CV) tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: rekrytointi@musicagainstdrugs.info

 

Työaika: kokoaikatyö, 37,5 h/vko.

Palkkaus: Palkkatoive tulee esittää hakemuksen yhteydessä

Työn kesto: Työsuhde alkaa 18.4.2016 tai sopimuksen mukaan. Määräaikainen sopimus 28.2.2018 saakka (äitiysloman sijaisuus). Työsuhde saattaa jatkua myös tämän jälkeen. 4 kk koeaika.

 

Keski­-Suomeen avustusta nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

TIEDOTE, 17.12.2015

 

Raha­-automaattiyhdistys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustusta kahteen eri projektiin sekä yhden nuoren palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin kaikkiaan 3​90 000 eu​roa vuodelle 2016. RAY:n esittämä resurssi mahdollistaa lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, inkluusion sekä osallisuuden ja työelämäosallisuuden edistämisen kehittämisen ja paremman yhteisen huomisen rakentamisen.

Esitetyllä avustuksella on määrä edelleen kehittää valtakunnallisesti yhteistyössä kuntien kanssa ympäri Suomea toteutettavia Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Kehittämistyötä tehdään yhdessä yläkouluikäisten nuorten sekä heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten kanssa, jonka myötä mahdollistetaan eri sidosryhmien tasavertainen osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Kuluneen syksyn aikana kokonaisuus toteutettiin kolmessa eri kunnassa. Kaiken kaikkiaan tämän vuoden loppuun mennessä Music Against Drugs ­päihdekasvatuskokonaisuuksia on toteutettu 24 kertaa 31 kunnassa. Järjestö on jo aiemminkin tehnyt yhteistyötä myös Jyväskylän kaupungin kanssa, ja vuodelle 2016 on kirjoitettu aiesopimus yhteistyöstä.

“Luomalla nuorille mahdollisuuksia osallistua ja tuntea itsensä osalliseksi yhteiskunnassa ennaltaehkäistään monia ongelmia. Sen lisäksi, että osallisuus ehkäisee syrjäytymistä, päihdekokeiluja ja mielenterveysongelmia, se torjuu ekstremismiä, radikalisoitumista ja muita väkivaltaisia lieveilmiöitä”,​järjestön toiminnanjohtaja Sampo­Ilmari Tuhkalehto painottaa.

Lisäksi nyt esitetyllä avustuksella jatketaan vuonna 2015 käynnistettyä nuorten työelämäosallisuutta vahvistavaa Inklusiivinen tiimimalli ­kehittämishanketta, jossa eri taustoista tulevat 16–29­vuotiaat nuoret toimivat yhdessä työelämävalmiuksiaan ja arjenhallintataitojaan vahvistaen. Kuluvana vuonna tiimimallissa on ollut mukana 16 nuorta ja tulevana vuonna nuoria tulee olemaan mukana arviolta noin 40. Inklusiivisella työotteella pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuutta, torjumaan sosioekonomisten terveyserojen kasvua ja edistämään moninaisuuden hyväksymistä.

“Yhdistyksenä haluamme olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa tulevat sukupolvet voivat muistaa meidät sukupolvena, joka välitti kaikista solidaarisesti ketään ulkopuolelle jättämättä. Kiitämme Raha­automaattiyhdistystä luottamuksesta sekä kaikkia Music Against Drugsin toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia, harjoittelijoita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Kaikki me yhdessä olemme luomassa pohjaa paremmalle, oikeudenmukaisemmalle ja yhteisöllisemmälle huomiselle”,​Tuhkalehto jatkaa.

LISÄTIEDOT:

Sampo­Ilmari Tuhkalehto, Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja, puh. 045 277 3208, s​ampo­ilmari.tuhkalehto@musicagainstdrugs.info

Nuoret vahvistavat työelämävalmiuksiaan Music Against Drugs -tiimiharjoittelussa

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Tavoitteena on kehittää nuorisolähtöinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.

Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo–Ilmari Tuhkalehto näkee järjestön toiminnan vahvuuden olevan nuorisolähtöisessä työotteessa:

“Järjestön toiminnan alusta alkaen, vuodesta 2008, nuoret ovat hakeutuneet mukaan toimintaamme ja tarjonneet osaamistaan järjestömme toiminnan kehittämiseksi. Uskomme, että nuorten johtamalla kehittämistyöllä tuodaan uudenlaisia ideoita nuorten työllistymisen edistämiskeskusteluihin myös valtakunnallisesti. Kun nuoret itse suunnittelevat, kehittävät, toteuttavat ja arvioivat toimintaa, se vastaa heidän tarpeitaan ja vahvistaa sekä uskoa että osaamista vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Näin yhteiskunta muuttuu meiksi.”

Kehittämishankkeen aikana Music Against Drugs ry  tarjoaa eri taustoista tuleville 16–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja, joiden kestot ja sisällöt räätälöidään nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi osana opintoja tai työkokeiluna. Tiimiharjoittelussa työskentely tapahtuu nimensä mukaisesti tiimeissä, jotka muodostuvat hankkeen aikana työstettävien projektien ja nuorten kiinnostuksen kohteiden mukaan. Nuoret pääsevät mm. järjestämään erilaisia tapahtumia, toteuttamaan kampanjoita sekä tuottamaan järjestön tiedotus- ja viestintämateriaaleja. Lisäksi nuori voi saada kokemusta asiakaspalvelusta ja kahvilatoiminnasta Kisko-kahviotoiminnan kautta, joka toimii Veturitalleilla Jyväskylän kaupungin ja Ohjaamo-hankkeen toimesta.

Kehittämishankkeen projektipäällikkö Aino Alaverdyan näkee tiimiharjoittelun olevan oiva tapa oppia omia vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitoja tiimissä:

“Tiimissä on mahdollisuus oppia muilta ja jakaa omaa osaamistaan. Tiimiharjoitteluiden avulla haluamme edistää myös erilaisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa ja edistää inkluusiota tarjoten mahdollisuuksia eri taustaisille nuorille toimia yhdessä.”

 

Lisätietoja:

Reeta Nitovuori, Viestintäkoordinaattori

puh: 0503456350, reeta.nitovuori@musicagainstdrugs.info

 

Tule tiimiin, jossa vahvistat osaamistasi ja vaikutat yhteisöösi!

Music Against Drugs:in tiimiharjoittelussa:

 • Löydät unelma-alasi tai -työsi
 • Kehityt ammattilaisena ja kartutat työkokemustasi
 • Löydät uusia kavereita ja verkostoidut
 • Vahvistat itsetuntoasi ja
 • Vaikutat yhteisöösi.

Hae Music Against Drugs:in tiimiharjoitteluun!

 flaikku_nettiin2 kopio2

 

Nuorten työllisyyttä ja osallisuutta edistävä projekti alkaa

Music Against Drugs ry aloittaa uuden 3-vuotisen inklusiivisen tiimimallin kehittämisprojektin Jyväskylässä. Projekti on osa valtakunnallista RAY:n Paikka Auki- avustusohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää innovatiivisia malleja, joilla edistetään nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia.

Music Against Drugs:in projektin tavoitteena on kehittää inklusiivinen nuorten työelämäosallisuutta vahvistava tiimimalli, joka edistää jyväskyläläisten nuorten työelämä- ja opiskeluvalmiuksia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sekä työelämään ja opintoihin sijoittumista. Projektin avulla halutaan kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja tukimalli jyväskyläläisille nuorille, joka samalla edistää nuorten omaa asiantuntijuutta ja osallisuutta tiimin kehitys- ja arviointityössä.

Music Against Drugs on valtakunnallinen lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta ja tämän alkavan projektin myötä nyt myös työelämäosallisuutta. Projektin kautta halutaan myös edistää nuorten osallisuutta ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tekemisessä omissa verkostoissaan ja sosiaalisessa mediassa. Tiimimallin toiminta tarjoaa nuorille välineitä toimia aktiivisesti mukana terveydenedistämistyössä erityisesti sosiaalisen markkinoinnin keinoin.

Tiimimalli sisältää eripituisia harjoittelujaksoja jyväskyläläisille nuorille (16-29 vuotiaille), jotka ovat työttöminä, haluavat suorittaa opintoihin liittyvän työssäoppimisjakson  tai ovat  vastavalmistuneita ja vailla töitä. Ensimmäisiin tiimijaksoihin (aloitus elo-syyskuussa 2015) voi hakea jo nyt osoittamalla kiinnostuksensa sähköpostilla (viestikenttään teksti inklusiivinen tiimalli, harjoittelija) rekrytointi@musicagainstdrugs.info

Lisätietoja projektista:

Aino Alaverdyan, Projektipäällikkö, +358 503438190, aino.alaverdyan@musicagainstdrugs.info