Ink-tiimissä jokainen nuori jättää ainutlaatuisen kädenjälkensä kehittämistyöhön

 

Music Against Drugs ry tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Harjoitteluiden kestot ja sisällöt räätälöidään nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Nuoren tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä tuetaan ja seurataan säännöllisesti järjestettävissä yksilövalmennuskeskusteluissa. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi työkokeiluna, osana opintoja (työssäoppiminen) tai vapaaehtoisena.

Tiimiharjoittelun aikana työskennellään nimensä mukaisesti eri tiimeissä, kuten media-, tapahtuma-, sosiaalinen markkinointi-, kahvila-, ohjaus- tai bänditiimissä. Uusia tiimejä voi syntyä tiiminuorten oman ideoinnin pohjalta. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan liiderin, joka johtaa tiimin toimintaa ja kehittää sitä valmentajien kanssa. Jokaisella tiimillä on yksi valmentaja mentorinaan. Tiimitoiminnan kautta nuoret oppivat yhteistyötaitoja, oman osaamisen jakamista ja  oppivat muilta.

Esimerkkejä tämänhetkisistä tiimeistä ja työtehtävistä:

  • MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia videoprojekteja sekä painomateriaaleja ja osallistuu organisaatioviestinnän tekemiseen. 
  • PELITIIMI ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa.
  • YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TIIMI suunnittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta.
  • KAHVILATIIMI palvelee Veturitallien Kulttuurikahvila Kiskossa.
  • OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja järjestää erilaisia ohjaustuokioita ryhmälle.
  • BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä musiikkialan opiskelijoiden valmennuksessa.

 

“Ink” – Innostava nuorisojohtoinen kehittäminenInklogo1.2_nega2_rgb

Ink-tiimissä jokainen nuori on tärkeä osa inklusiivisen tiimimallin kehittämistä ja viestintää. Hyvänä esimerkkinä nuorisojohtoisuudesta on se, että ensimmäisen tiiminjakson nuoret kehittivät hankkeelle uuden nimen, sloganin ja logon, ja siten brändäsivät tiimiharjoittelut kohderyhmälle sopivaksi. Ink-tiimi viestii innostavasta nuorten kehittämisestä. Ink-tiimin slogan on ”Tartu työelämään”, jota kuvastaa hyvin logon kädenjälki. Jokainen nuori jättääkin ainutlaatuisen kädenjälkensä kehittämistyöhön, sillä jokaisella nuorella on lahjoja, joita voi ottaa käyttöönsä. Ink-tiimissä nuorten erilaiset lahjat pääsevät käyttöön ja vahvistuvat.

 

Työelämävalmiuksien vahvistamista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Tiimityöskentelyn lisäksi harjoittelijalla on mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja osallistumalla vuorovaikutuskoulutukseen ja tekemällä digitaalisen portfolion. Tiimiharjoittelun aikana saa myös tietoa erilaisista työllistymis-, opinto-, ja osallistumismahdollisuuksista sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja kuten suppausta, joogaa, parkouria tai jalkapalloa tiimin toiveiden mukaisesti. Rentoa tunnelmaa luovat satunnaiset teemalevyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja kerran tiimin aikana järjestetty tiimileiri.

 

TIEDUSTELE

Harjoitteluhaku:  Anssi Kosonen, toiminnanohjaaja/valmentaja, 050 411 1672

                                 Miio Seppänen, toiminnanohjaaja/valmentaja, 050 443 1828

Viestintä: Reeta Nitovuori, viestinnän suunnittelija/mediakasvattaja, 050 345 6350

Hanke: Sari Auhtola, projektipäällikkö, 050 343 8190

sähköpostit: etunimi.sukunimi@musicagainstdrugs.info

 

TAUSTA

Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen nuorten työelämäosallisuutta edistävän inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Tavoitteena on kehittää nuorisojohtoinen tiimimalli nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Kehittämishanke on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn Paikka auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

 

Lue lisää Ink-tiimin toiminnasta:

 

Ink-tiimin esite

Uutiskirje kevät 2016

 

 

Kiinnostuitko?

Hae mukaan Ink-tiimiin!

Lue kokemuksista!