Suunnitteletko opinnäytetyötä?

Music Against Drugs ry tarjoaa monipuolisesti myös opinnäytetyömahdollisuuksia. Opinnäytetyöt voivat olla joko perinteisiä tutkimustyyppisiä opinnäytetöitä tai toiminnallisia kehittämistöitä. Opinnäytetöiden aiheet pyritään räätälöimään opiskelijoiden omaehtoisten kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Opinnäytetyö on palkaton, mutta tarjoamme hyvän ohjauksen, kontakteja ammattilaisverkostoihin ja julkaisumahdollisuuksia eri materiaaleissa.

Tällä hetkellä tarjolla on opinnäytetyöaiheita seuraavista kehittämishankkeista:

1) Music Against Drugs ry on aloittanut nuorten työelämäosallisuutta vahvistavan inklusiivisen tiimimalli kehittämishankkeen (2015-2018), joka on osa valtakunnallista RAY:n Paikka Auki -avustusohjelmaa. Tarkoituksena on innovatiivisen mallin kehittäminen nuorten työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistämiseksi, missä nuorten oma asiantuntijuus on kaiken toiminnan keskiössä. Työtiimi koostuu sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisista sekä mediakasvattajasta.

Voimme yhdessä miettiä sinua kiinnostavan ja hankkeen kannalta olennaisen teeman tutkimista. Hanke tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille tutkimuksesi tuloksia hankkeen sidosryhmille ja osana hankejulkaisuja.

Mahdollisia hankkeen kannalta olennaisia teemoja ovat:
1) yhteisöllisyys ja tiimityötaidot
2) nuoren motivointi työnhaussa, valmennustyön ja nuoren näkökulma
3) moninaisuuden johtaminen
4) positiivinen psykologia
5) työelämän vuorovaikutusosaaminen
6) ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
7) sosiokulttuurinen innostaminen
8) tiimimalli kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien nuorten kotoutumisen tukena
9) liikunta, liikunnan merkitys
10) toiminnalliset menetelmät, draamakasvatus
11) nuorten alku- ja loppuarvioinnin kehittäminen

2) Music Against Drugs ry on kehittänyt 6 kuukauden mittaisen monikanavaisen 14 osatekijää sisältävän ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden, joita se toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa ympäri Suomea. Kaikkiaan Music Against Drugs -kokonaisuus on toteutettu tähän mennessä 24 kertaa ja kokonaisuuksia on ollut toteuttamassa yhteensä 31 eri kuntaa eri puolista Suomea.

Tällä hetkellä projektissa on meneillään kehittämisvuosi, jossa kokonaisuutta kehitetään yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmällä. Seuraavat Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuudet tullaan toteuttamaan vuonna 2017.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuden kehittämiseen opinnäytetyön muodossa, niin ole yhteydessä Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikkö Joni Södermaniin. (kts. yhteystiedot alla).

3. Inklusiivisen tiimimallin kehittämisprojektiin sekä Music Against Drugs -päihdekasvatuskokonaisuuteen liittyvien opinnäytetöiden ohella Music Against Drugs ry:ssä on tarjolla myös muita mm. ehkäisevän päihdetyön teemoihin liittyviä opinnäytetyömahdollisuuksia. Voit myös itse rohkeasti ehdottaa mahdollista opinnäytetyöideaasi. Opinnäytetyöhön liittyvien ideoiden osalta voi olla yhteydessä Music Against Drugs ry:n  kehittämispäällikkö Joni Södermaniin. (kts. yhteystiedot alla)

 

 

Lisätietoa:

Nuorten inklusiivinen tiimimalli: Sari Auhtola, Projektipäällikkö, Nuorten inklusiivinen tiimimalli –projekti (2015-2018), 050 343 8190, sari.auhtola@musicagainstdrugs.info

Music Against Drugs -kokonaisuudet: Joni Söderman, kehittämispäällikkö, 0504390505, joni.soderman@musicagainstdrugs.info