Kaikessa toiminnassamme toteutuu vahvasti nuorten osallisuuden edistäminen ehkäisevässä päihdetyössä. Nuorten voivat osallistua Music Against Drugs -toimintaan liittymällä Music Against Drugs- agentiksi tai vapaaehtoiseksi sekä hakemalla työharjoitteluun. Lisäksi kunnissa toteutettavissa Music Against Drugs -kokonaisuuksissa on useita osatekijöitä, jotka vahvistavat paikallisten nuorten alueellista osallisuutta. Otamme aina huomioon nuorten omaehtoiset kiinnostuksenkohteet ja kannustamme heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Music Against Drugs -agentteihin, vapaaehtoisiin ja työharjoitteluun voit tutustua ja ilmoittautua heidän omilla sivustollaan Osallistu-osiosta.

Toimistomme henkilökunnan löydät osiosta yhteystiedot.