Music Against Drugs -kokonaisuuden
14 osatekijää

Music Against Drugs yhteistyökokous ja kokonaisuuden käynnistys

Käynnistyspalaveri yhdessä nuorten palvelu ja ohjausverkoston sekä tilaajan kanssa.

Music Against Drugs -starttipalaveri

Käynnistys- ja infopalaveri tilaajalle sekä koulujen vastuuhenkilöille

Music Against Drugs – valtakunnallisten järjestöjen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön materiaalit ja osallistumismahdollisuudet tutuiksi -päivä

Nuoriso-ohjaajille, terveystiedon opettajille ja terveydenhoitajille tarkoitettu tilaisuus, jossa Music Against Drugs ry:n edustaja esittelee järjestöyhteistyökumppanien laadukkaita välineitä ja materiaaleja ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön. Lisäksi samalla tiedotetaan valtakunnallista nuorisotyötä tekevien järjestöyhteistyökumppaneiden osallistumismahdollisuuksista lapsille ja nuorille.

Music Against Drugs -bändikilpailu

Bändikilpailu paikallisille bändeille.

Music Against Drugs Säpinää -kilpailu

Palkitaan ja nostetaan esille nuoria (alle 29v), jotka ovat omalla toiminnallaan luoneet tai edistäneet harrastus- ja toimintamahdollisuuksia kunnassa.

Music Against Drugs -kouluviikko

Toteutetaan tilaajan valitsemilla ala- ja yläkouluilla.

Music Against Drugs -päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskysely lapsille ja nuorille

Tilaajan valitsemilla kouluilla toteutettava kysely, jonka kautta saadaan tietoa lasten ja nuorten asenteista päihteisiin sekä tietoa hyvinvoinnista ja osallistumismahdollisuuksista. Kyselyn tuloksia käsitellään kehittämispäivässä.

Music Against Drugs -materiaalipankki

Tietoa päihdekasvatuksesta, työkaluja päihdekasvatuksen tekemiseen sekä valmiita tuntisisältöjä ja harjoituksia

Music Against Drugs -iltatapahtuma, -toimintatori ja -järjestökylä

Avaimet käteen -periaatteella toteutettava iltatapahtuma, jossa illan aikana järjestetään kaksi osiota, ensin alakoululaisille sekä erikseen yläkoululaisille ja sitä vanhemmille. Iltatapahtumassa oleellisessa roolissa on mm. toimintatori, jossa paikalliset harrastustoimintaa järjestävät tahot esittelevät toimintaansa.

Ehkäisevän päihdetyön ja osallisuuden edistäminen harrastustoiminnassa -paja

Iltatapahtumien välissä toteuttava tilaisuus, johon kutsutaan erityisesti harrastustoiminnassa mukana olevat aikuiset ohjaajat. Keskustellaan ehkäisevästä päihdetyöstä harrastustoiminnassa.

Music Against Drugs -palaute- ja -toimintaolosuhdekysely

Opettajille ja nuoriso-ohjaajille tarkoitettu kysely, jossa kerätään palautetta Music Against Drugs -kokonaisuudesta sekä tietoa kunnan toimintaolosuhteista.

Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämisseminaari

Kehittämispäivässä käydään läpi Music Against Drugs -kokonaisuuden prosessi kyseisessä kunnassa sekä julkaistaan kyselyjen tulokset ja keskustellaan niistä. Kehittämispäivän jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa tiedotetaan medialle tuloksista.

Kolmiosainen mediapromootio

Kokonaisuuden aikana Music Against Drugs kontaktoi paikallis- ja aluemediat kolme kertaa ja pyrkii saamaan kokonaisuudelle mahdollisimman suuren näkyvyyden kunnassa.

Music Against Drugs -loppuraportti

Music Against Drugs -kokonaisuuden loppuraportti käsittelee aina kutakin toteutettua Music Against Drugs -kokonaisuutta. Loppuraportissa kunkin kokonaisuuden jokainen osatekijä puretaan läpi yksitellen ja niitä käsitellään nimenomaan Music Against Drugs -kokonaisuuden toteuttaneen kunnan näkökulmasta. Loppuraportissa käydään läpi kokonaisuuden tulokset ja kehittämispäivässä yhdessä pohditut mahdolliset kehittämistoimenpiteet.